Bleskosvod | Tuzemák Objevitel

Bleskosvod

Zkrocení blesku

Prokop Diviš se začal roku 1750 zabývat myšlenkou sestrojit zařízení, které by odnímalo z bouřkových mraků blesky, a tak roku 1754 představil první uzemněný bleskosvod na světě. Sám jej nazýval strojem meteorologickým. Bleskosvod byl vztyčen 15. června na zahradě v Příměticích u Znojma.

Bleskosvod

Prokop Diviš

Prokop Diviš (vlastním jménem Václav Divíšek) se narodil 26. března 1698 v Helvíkovicích u Žamberka. Některé prameny uvádí jako datum narození 1. 8. 1696. O místu narození Prokopa Diviše jsou také rozporuplné informace - uvádí se obec Pěčín (stránky obce Pěčín). Prokop Diviš zasvětil svůj vědecký život především elektřině; známý je především jeho vynález bleskosvodu. Diviš studoval vliv elektřiny na rostliny. Elektřina mu posloužila i při léčení nemocných.

Celkem 400 uzemněných kovových hrotů na ústřední 42 metrů vysoké nosné tyči mělo za úkol "vysávat" elektřinu z mračen, a zabránit tak vzniku bouřky. Stožár byl upevněn třemi řetězy, které byly vodivě připevněny k železným zemnícím kuželům v zemi. Bleskosvod Diviš popsal ve svém pojednání Descriptio machinae meteorologicae. Na 10. března 1760 rozezlení obyvatelé Přímětic strhli povětrnostní mašinu svého duchovního pastýře s odůvodněním, že je příčinou velkého sucha. V roce 1761 Diviš umístil další bleskosvod na věž přímětického kostela.

Zpět do muzea

Sledujte nás
na Instagramu

Objevte svět Tuzemáku Objevitele na sociálních sítích. Novinky,
soutěže a užitečné informace.

A nezapomeňte nás označit

#tuzemakobjevitel